top of page

The Kulgrej Miljötänk

Kulgrej älskar naturen och vår jord!

För oss har det alltid varit en självklarhet att använda så miljövänliga material och produkter som möjligt för att minimera vår miljöpåverkan. 

Det gör vi genom att optimera och minska transporter och använda så närproducerade material som möjligt. Vi källsorterar allt avfall och återanvänder det som går.  Vi använder leverantörer som är likasinnade i denna fråga. Vi hyr istället för att köpa där det fungerar och använder produkter som har så låg koldioxidpåverkan som möjligt.

bottom of page